Eerstesteenlegging voor Herontwikkeling Normaalschoolsite Lier

Op donderdag 18 november 2021 vond de eerstesteenlegging plaats van ons project Herontwikkeling Normaalschoolsite Lier door burgemeester Frank Boogaerts. Tegelijkertijd werd ook het eerste plein van de site officieel ingehuld: het Barbara Vettersplein, genoemd naar de moeder-overste van het Sint-Elisabethgasthuis in Lier. Tot slot kreeg het project eveneens een nieuwe naam en werd het herdoopt naar Het Academisch Kwartier Lier.

Recent nieuws