Gagné! META en RGPA winnen ontwerpwedstrijd Kantoren SWCS in Charleroi

META en RGPA (een samenwerkingsverband tussen Reservoir A en Goffart Polomé Architectes) winnen samen de ontwerpwedstrijd voor de uitbreiding van de SWCS-kantoren in het centrum van Charleroi.

SWCS staat Société Wallonne du Crédit Social en verstrekt sociale kredieten. De huidige kantoren uit de jaren '80 voldoen niet langer aan de hedendaagse comforteisen en de personeelscapaciteit van de organisatie. Het verwerven van het naastliggende braakliggend terrein opende de mogelijkheid om de kantoren uit te breiden met een nieuw volume.

Het voorstel van META en RGPA gaat uit van een open-plan-concept wat de mogelijkheden voor het toekomstig gebruik van de uitbreiding maximaliseert. Voor de wedstrijd werden verschillende scenario's uitgewerkt, waaronder een volledige verhuis van de SWCS-kantoren naar het nieuwe gebouw, waarna het bestaande gebouw kan gerenoveerd worden tot wooneenheden.

Recent nieuws