Kleurnuances en indirecte uniformiteit versterken ensemble. Een project van META, a dvvt, noA en OFFICE

META, a dvvt, noA en OFFICE leveren in opdracht van PROJECT² en Bermaso een bouwblok met een indirecte, maar herkenbare uniformiteit op zonder de eigen sterke identiteit te veronachtzamen. KAAI37 is het eerste door Pixii gecertifieerde passief groepswoningproject.

Recent nieuws