META aangesteld als architect voor Centraal Politiegebouw Kouter Torhout

Voor de architectuuropdracht van het nieuwe Centraal Politiegebouw Kouter in Torhout kiest de politiezone voor een samenwerking met META-AIKO (tijdelijke maatschap), uit een lijst van 18 kandidaten.

In de komende maanden wordt een participatief ontwerptraject opgezet tussen het ontwerpteam en de Lokale Politie Kouter om samen een ambitieuze, hedendaagse en kwalitatieve werkplek te creëren voor ongeveer 110 politiemedewerkers. De bestaande gebouwen op de voormalige WVEM-site langs de Ambachtstraat in Torhout worden gesloopt.

META neemt de volledige architectuuropdracht op zich en kan op de samenwerking rekenen van AIKO (studies stabiliteit en technieken), Bureau De Fonseca (studies akoestiek) en EVEKA (coördinatie EPB).

Recent nieuws