META en Eduardo Souto de Moura ontwerpen stadsvernieuwing Beursplein & Congresgebouw in Brugse binnenstad

Na de selectie als voorkeursbieder heeft de stad Brugge META en Eduardo Souto de Moura nu ook finaal de opdracht toegewezen voor de ontwikkeling van de Beurshal & Congresgebouw in Brugge.

Het team ontwerpt een beurshal als een overdekt en afsluitbaar plein waar allerhande evenementen kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd kan het gebouw omgevormd worden tot een publiek overdekt plein, toegankelijk voor alle passanten en integraal deel uitmakend van de buurt.

Terwijl de beurshal horizontaal georganiseerd wordt, geënt op de buurt en onmiddellijk toegankelijk van buitenaf, is het congresgebouw verticaal gestapeld.

Het Beursplein & Congresgebouw Brugge heeft een robuuste, massieve verschijningsvorm in recuperatiebaksteen. Het geheel rust op een glazen sokkel met metaalschrijnwerk, wat de gelijkvloerse transparantie ten goede komt en het publieke karakter van het overdekte plein in de verf zet.

Recent nieuws