Sloopwerken Normaalschoolsite Lier van start

De sloopwerken voor het project Normaalschoolsite in Lier zijn gestart. De afbraakwerken zorgen voor nieuwe binnenstedelijke connecties, die onmisbaar zijn voor de verankering van de site binnen het stedenbouwkundig weefsel . Zo wordt de buurt Het Looks verbonden met het centrum van Lier.



Recent nieuws