Persbericht

META en MikeViktorViktor winnen wedstrijd voor groen kerninbreidingsgebied Mortsel Oude God

Perscontact

Siska Claessens
siska@meta.be
+32 476 99 15 54

META en MikeViktorViktor winnen wedstrijd voor groen kerninbreidingsgebied Mortsel Oude God

Samen met DMI Vastgoed, aannemersbedrijf Democo, landschapsarchitecten Landinzicht en Quadrant en kunstenaar Dirk Braeckman, tekenen META architectuurbureau en MikeViktorViktor Architects voor 5 gebouwenclusters met woningen, een centrum voor volwassenenonderwijs, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking rondom een groen, verkeersluw plein.

Dit groene plein - het Stadsterras van Mortsel - zal het centraal gelegen gemeenteplein verbinden met het nieuwe stadspark Oude God. De aanleg van dit nieuwe stadspark vormt de aanleiding om verscheidene restpercelen in het hart van Mortsel om te vormen tot een een kwalitatief kerninbreidingsproject dat een verrijking vormt voor de stad. META en MikeViktorViktor ontwerpen deze ontwikkeling van ongeveer 22.000 m2 met een ondergrondse parking voor 245 wagens.

Respect voor de geschiedenis van Mortsel

De Sint-Lutgardisschool, die in 1943 door de geallieerden gebombardeerd werd, huisvest vandaag het Centrum voor Volwassenonderwijs LBC-NVK. De school maakt deel uit van het historisch patrimonium van de stad Mortsel, een tastbare herinnering aan het drama van het bombardement. Het ontwerpteam kiest voor het behoud van het volledige gebouw en voor de herbestemming ervan tot een woonproject met een groene binnentuin.

Het hoofdgebouw aan de Mechelsesteenweg krijgt op de gelijkvloerse verdieping een laagdrempelige, commerciële invulling. In het achterliggende deel worden klaslokalen omgevormd tot wooneenheden. Het behoud van het bestaand patrimonium is voor het ontwerpteam een evidentie, ingegeven door het historisch belang en de duurzaamheidsgedachte die bepaalt dat het bestaande niet nodeloos vervangen moet worden.

Schoolomgeving in een een groene ader

Het Centrum voor Volwassenonderwijs verlaat het historische pand en krijgt een nieuwbouw die beantwoordt aan alle eisen van een schoolomgeving in de 21ste eeuw. Architecturale kwaliteit, duidelijke structuur en aandacht voor duurzaamheid staan voorop.

Langs de verbinding met de Mechelsesteenweg komt naast het nieuwe schoolgebouw ook een woonprogramma met mogelijkheid tot commerciële en tertiaire functies op de gelijkvloerse verdieping, zoals bijvoorbeeld een kinderkribbe, een dokterspraktijk of een ander vrij beroep. De verbinding vanuit de Edegemsestraat bevat eveneens een woonprogramma met aan één zijde sociale woningen an aan de andere zijde een commerciële benedenverdieping en bovenliggend een woonontwikkeling. Centraal aan het plein wordt een nieuwe buurtsupermarkt met een ondergrondse parking gepland. In het gehele gebied is er bovendien aandacht voor collectieve initiatieven en voorzieningen.

Landinzicht Landschapsarchitecten en Quadrant ontwerpen een verkeersvrije en vooral groene publieke ruimte die de overgang van park, over de belendende tuinen, naar de Mechelsesteenweg en Edegemsestraat, op een integere en doordachte wijze vormgeeft.

Het publiek domein wordt geprikkeld met een kunstintegratie van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Dirk Braeckman. Hij vertegenwoordigde onder meer België op de Internationale Kunstbiënnale van Venetië in 2017.

Waar?

Het project Oude God Mortsel is gelegen in het binnengebied tussen het nieuwe Stadspark, de Mechelsesteenweg en de Edegemsestraat.

Enkele cijfers

  • 131 woningen en appartementen, een nieuwe thuis voor 438 (toekomstige) Mortselaren.
  • 330 cursisten van het CVO, verspreid over 22 klaslokalen
  • 13 commerciële ruimtes
  • 640 fietsenstallingen
  • 245 parkeerplaatsen in een ondergrondse parking

En nu in m2

  • 21.756 m2 gebouwde oppervlakte, waarvan 3.936 m2 renovatie en 17.820 m2 nieuwbouw.
  • Het publiek domein telt 12.773 m2.


Over META architectuurbureau

META architectuurbureau wordt geleid door de vennoten Niklaas Deboutte en Eric Soors. Het kantoor is gevestigd in Antwerpen en telt een 20-tal medewerkers.

Voor META is architectuur een ambacht dat vakmanschap vereist. Dan kan elk ontwerpvraagstuk een uitgebouwde oplossing krijgen zonder dat de gemakkelijke weg of het platgetreden pad moet opgezocht worden. De ontwerpen kunnen daarom wel eens nukkig zijn of weerstand bieden of zelfs wringen, maar ze maken het bouwen steeds eenvoudig, zelfs evident.

Als ontwerper en bouwer neemt META de vrijheid om ambitieus te zijn. Om een gebouw zo juist mogelijk te ontwerpen zodat functie en invulling simpel aanpasbaar worden. Om met een ontwerp een gebouw zijn eigen onvoorspelbare geschiedenis en toekomst te laten schrijven.

Enkele recente projecten en werven van META: universiteitsgebouwen M en O voor de Universiteit Antwerpen, bouwblok Cadiz op ’t Eilandje in Antwerpen, kleuterschool Xaveriuscollege in Borgerhout, sociale woningen Klapdorp in Antwerpen, herontwikkeling van de Normaalschoolsite in Lier, dakserre Agrotopia in Roeselare en Beursplein & Congresgebouw in Brugge.
www.meta.be


Over MikeViktorViktor Architects

MikeViktorViktor is een ontwerpbureau gespecialiseerd in architectuur & stadsontwerp. De portfolio van MikeViktorViktor bevat zowel private als publieke opdrachten met een schaal tussen 20 tot 20.000 m2.

MikeViktorViktor neemt deel aan het architectuurdebat aan de hand van concrete projecten en realisaties, waarbij projecten de beschouwingen zijn over architectuur. De projecten worden gekenmerkt door een verbijzondering van de grens tussen publiek en privaat, een rationele planopbouw en een genuanceerd materiaalgebruik. De werkwijze is ondogmatisch en hands-on; een iteratief proces waarbij verschillende voorstellen parallel worden onderzocht.

MikeViktorViktor leverde reeds een schoolgebouw op in Lummen, studentenhuisvesting en kantoren voor Thomas More Hogeschool in Antwerpen, een jeugdcentrum te Liedekerke, een collectief woongebouw in de Cadixwijk in Antwerpen, een restaurant en opnamestudio’s voor Woestijnvis in Vilvoorde. Momenteel werkt het bureau aan ontwikkelingen in Wilrijk, Antwerpen en Haasrode naast wedstrijdontwerpen en andere studies.

Bart Melort volgde na zijn studies ir. architect in Leuven een bijkomende master-na-master aan het gerenommeerde Berlage Instituut in Rotterdam. Hij is momenteel deeltijds praktijkassistent aan de Universiteit Gent & gastprofessor aan RISEBA FAD University Riga, Letland.
www.mikeviktorviktor.be

Recente persberichten