Persbericht

Sociale woningen Bogerse Velden voor Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Gebalde gebouwen, geschakelde huizen en een dynamische woningrij

Perscontact

Siska Claessens
siska@meta.be
+32 476 99 15 54

Sociale woningen Bogerse Velden voor Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Gebalde gebouwen, geschakelde huizen en een dynamische woningrij

META architectuurbureau toont met de sociale woningen Bogerse Velden in Lier 3 autonome en identieke appartementsgebouwen, 13 geschakelde woningen en 14 rijwoningen met een dynamische volumetrie. De gevels van de 60 woningen bakenen de open ruimte verder af. Er is voor het hele project ingezet op het hernemen van elementen met als resultaat een ritmisch straatbeeld en een duidelijk herkenbare, collectieve identiteit.

Net buiten de stadskern van Lier heeft META architectuurbureau in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting 60 woningen gerealiseerd waarvan 3 autonome gebouwen met 33 appartementen alsook 27 woningen.

Gevels bakenen de open ruimte af

Bij het ontwerpen van de sociale woningen Bogerse Velden legt META de nadruk op de open ruimte. Het bureau breidt de ruimte voorzien voor het speelnetwerk in het gevraagde programma uit en creëert een overzichtelijk gebied dat de nadruk op fietser en voetganger legt. Door het integreren van extra groen in het programma wordt bovendien de groene gordel van grotere en kleinere groenzones rondom de site voltooid. De gevels van de 60 woningen bakenen de open ruimte verder af.

Drie autonome gebalde appartementsgebouwen

De 3 appartementsgebouwen tonen zich als autonome volumes. Het programma voorziet voor elk identiek gebouw 11 appartementen en een gemeenschappelijke semiondergrondse garage voor 11 wagens en 35 fietsen. De gelijkvloerse verdieping wordt een halve verdieping verhoogd. Dit biedt een aantal voordelen: privacy wordt gewaarborgd omdat rechtstreekse inkijk vanuit het openbaar domein is geweerd, onnodig energieverbruik wordt vermeden doordat de halfondergrondse garage op natuurlijke wijze wordt geventileerd; ten slotte is het ook een budgetvriendelijke oplossing omdat de diepte van het ondergronds niveau kan beperkt worden.

De terrassen van de gebouwen positioneren zich als robuuste zonnewielen op de gevels en zorgen voor een volumetrische breuk in het geheel zonder dat de gebaldheid van het volume wordt aangetast.

Onderbreking van de gevelrij met schakelwoningen

Naast de appartementen heeft META 13 geschakelde woningen ontworpen, een configuratie die ontstaan is na een grondige analyse van de verschillende randvoorwaarden: zichten, oriëntatie, groeperen van natte functies, vermijden van lange vlakke gevels, enzovoort.

“Geschakelde woningen geven vorm aan de afgeschuinde hoek van het bouwperceel. De schakeling breekt een lange, vlakke gevelrij en zorgt voor een diagonaal, dynamisch plan van de grondgebonden woningen, wat een gunstige invloed heeft op de woonkwaliteit.”
– Niklaas Deboutte

De geschakelde woningen hebben het voordeel dat ze een vlakke gevelrij onderbreken. Door het schakelen konden er bovendien voldoende woningen gebouwd worden en werd het mogelijk om de woningen een bredere woonkamer te geven. Bovendien liggen de ramen in de leefruimte diagonaal tegenover elkaar en brengen dus veel daglicht binnen. Ten slotte grenzen de woonkamers telkens aan een buitenruimte: vooraan aan een ommuurde buitenruimte, achteraan aan de tuin. Dit alles draagt bij aan de hoge woonkwaliteit.

Dynamische volumetrie binnen de woningenrij

Ten slotte bevat het project ook nog 14 rijwoningen waarbij de gelijkvloerse en eerste verdieping telkens identiek zijn. Op de tweede verdieping is een minder diep volume voorzien dat zich ofwel aan de straatkant of aan de tuinkant bevindt. Voor de compactere woningen is de tweede verdieping weggelaten. Het afwisselen van de verschillende soorten woningen brengt een aantrekkelijke volumetrie binnen de woningrij.

“De herkenbaarheid van de woningen wordt versterkt door ieder volume een eigen baksteen toe te kennen. De kleuren van de drie baksteensoorten zijn op elkaar afgestemd en worden het hele project herhaald.”
– Eric Soors

Voor het hele project wordt ingezet op het hernemen van elementen: raamopeningen met vaste breedtes, identieke betonelementen, kenmerkende terrassen, keuze van 3 baksteensoorten... Deze herhalingen zorgen voor een ritmiek in het straatbeeld, maken het duidelijk herkenbaar en tonen een collectieve identiteit. Bovendien verbindt het gebruik van andere, maar bijpassende kleurtinten en het terugschakelende ritme van de 13 woningen het volledige project tot een harmonieus geheel.

Over de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting is actief in Lier en Ranst en beheert een 1.000-tal sociale huurwoningen.

Voor de ontwikkeling van de Bogerse Velden in Lier, een terrein van ongeveer 4 hectare, is vertrokken van een stedenbouwkundige studie die voorlopig vertaald werd in 2 architectuuropdrachten. De opdracht van META bestond in de inplanting van 3 gebouwen voor sociale huur (33 appartementen) en 27 sociale koopwoningen. Net-Architectuur nam de eerste fase voor zijn rekening met 24 sociale koopwoningen.

Over META architectuurbureau

META architectuurbureau wordt geleid door de vennoten Niklaas Deboutte en Eric Soors. Het kantoor is gevestigd in Antwerpen en telt een 20-tal medewerkers.

Voor META is architectuur een ambacht dat vakmanschap vereist. Dan kan elk ontwerpvraagstuk een uitgebouwde oplossing krijgen zonder dat de gemakkelijke weg of het platgetreden pad moet opgezocht worden. De ontwerpen kunnen daarom wel eens nukkig zijn of weerstand bieden of zelfs wringen, maar ze maken het bouwen steeds eenvoudig, zelfs evident.

Als ontwerper en bouwer neemt META de vrijheid om ambitieus te zijn. Om een gebouw zo juist mogelijk te ontwerpen zodat functie en invulling simpel aanpasbaar worden. Om met een ontwerp een gebouw zijn eigen onvoorspelbare geschiedenis en toekomst te laten schrijven.

Enkele recente projecten en werven van META: Beursplein & Congresgebouw in Brugge, universiteitsgebouwen M en O voor de Universiteit Antwerpen, bouwblok KAAI 37 op ’t Eilandje in Antwerpen, kleuterschool Xaveriuscollege in Borgerhout, herontwikkeling van de Normaalschoolsite in Lier, dakserre Agrotopia in Roeselare en stadsinbreidingsproject Oude God in Mortsel.


Recente persberichten