Administratief Centrum Borgerhout

Wedstrijdproject met nieuwbouwkantoren voor gemeentediensten

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

ABT
studie stabiliteit
Boydens Engineering
studie technieken

In mei 2012 dient META architectuurbureau zijn wedstrijdontwerp in bij de Stad Antwerpen voor het bouwen van een nieuw administratief centrum voor Borgerhout. Het projectgebied net ten zuiden van de Turnhoutsebaan is afgebakend door de Bakkerstraat, Langstraat, Maréestraat, Mellaertstraat en wordt geflankeerd door het districtshuis op het Moorkensplein.

Door de bouw van het nieuwe centrum wordt de celwand van het bouwblok opnieuw gesloten en de kern ontpit, waardoor het compacte weefsel van rijwoningen en achterbouwtjes terug een privaat en beschermd karakter krijgt. Het Moorkensplein zal samen met het nieuwe buurtpark/plein ervaren worden als een ademruimte voor het hele district.

Waar er aan de kant van het plein voldoende hoogte wordt gegenereerd om voldoende massa te hebben, gaan we aan de kant van het binnengebied uit van een minimale bouwhoogte. Daarnaast verdient de verbinding tussen het Moorkensplein en het nieuwe buurtplein bijzondere aandacht in de ontwikkeling van het volume.