(Administratief Centrum Oostkamp)

Wedstrijdproject met nieuwbouwkantoren voor gemeentediensten

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

ABT
studie stabiliteit
Bureau Bouwtechniek
studie technieken en budgetcontrole

Het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum in Oostkamp plaatst zich op een bijzonder bereikbare locatie: de voormalige Coca-Cola-site langs de Siemenslaan. Door het inplanten van een jeugdhuis en een polyvalente zaal heeft de site meer te bieden dan bestuurs- en dienstenfuncties alleen. Het centrum zal in de toekomst ook aansluiten op een nog aan te leggen centraal park. De boeiende combinatie van functies met een grote verscheidenheid en de groene omgeving maken van de site een echte campus, de Oostcampus.

Het opgegeven programma bevat zowel administratieve, culturele als logistieke functies, die in te passen zijn in het structurele grid van de bestaande loods op de Coca-Cola-site. De verscheidenheid van de functies resulteert in een complexe organisatie van de verschillende onderdelen. De functies worden geordend in 3 grote clusters, die we als afzonderlijke entiteiten beschouwen. De bestaande loods wordt in oppervlakte gereduceerd om binnen dezelfde grenzen 2 nieuwe volumes op te trekken volgens hetzelfde grid als de loods.
De 3 gebouwen worden achter elkaar ingeplant en bezitten een onderlinge relatie via de tussenliggende buitenruimtes. Die buitenruimtes zorgen ervoor dat alle functies goed bereikbaar zijn. De verschillende functies kunnen onafhankelijk van elkaar en op verschillende tijdstippen gebruikt worden, zonder onderlinge conflicten.

Door de stapeling van de administratieve diensten- en bestuursfuncties over 3 bouwlagen vergroten we de onderlinge interactie en maximaliseren we de compactheid.
Alle ruimtes worden naast elkaar opgelijnd en vormen de ruggengraat van het gebouw. We geven de lineaire circulatie vorm door een open en grootse binnenstraat, die baadt in het natuurlijk daglicht en door de glazen voorgevel die deze ruimte flankeert.

Het transparante gebouw staat garant voor een heldere en open dienstverlening naar de burger.