(Auditorium KU Leuven)

Beschrijving

Het Auditorium voor de KU Leuven wordt verzelfstandigd door de afwijkende vormgeving en materialisatie van haar buitenschil. Het is deze schil die naast de vorm ook een integrale oplossing biedt voor de constructie, de interne organisatie met zicht op het podium, de bouwakoestiek en de natuurlijke belichting van de zaal. De logica van de vorm dient als generator voor alle deelaspecten van het project.

De bestaande gebouwen vormen een soort oksel waarin het nieuwe auditorium zich nestelt. Via een ruime toegangsbrug wordt de aula aan een ruime foyer met bureel voor de professoren gekoppeld. Deze foyer maakt zoveel mogelijk gebruik van de ruimte die binnen het bestaande volume beschikbaar is en sluit naadloos aan bij de hoofdcirculatie.

Type

Procedure

Opdrachtgever

Data

Medewerkers

Samenwerkingen

Ney + Partners studie stabiliteit
Daidalos Peutz studie technieken