Brandweerpost Berendrecht

Wedstrijdproject voor een nieuwbouw brandweerpost

Type

Procedure

Data

Oppervlakte

Medewerkers

De site situeert zich in de oostelijke rand van de haven op het grondgebied Berendrecht. Het is een vreemde restruimte geschrankt in de oksel van infrastructuur: een perceel in de vorm van een boomerang gevormd door een spoorweglijn en het knooppunt tussen A12 en de R2. De plek wordt noordelijk begrensd door een grootschalige loods van de Tabaknatie en in het zuiden door een hoge berm die het begin is van een treintunnel. Niettegenstaande deze begrenzingen is het gebouw goed zichtbaar vanuit zijn directe omgeving, voornamelijk in de frontale benadering via de Kruisweg en deels van op hoogte via het knooppunt aan de autosnelweg.

De brandweerkazerne heeft een kleinere schaal dan de omliggende bebouwing. Om zich te manifesteren en zichtbaar te blijven tussen de kolossen dient de kazerne voldoende formele zeggingskracht te hebben. Het gebouw werd zo ontwikkeld dat het aan de buitenzijde als een compact monovolume wordt gelezen. De sportinfrastructuur wordt, hoewel het buitenruimte is, deel van de massa. Daardoor is het volume net iets hoger dan de gebouwen in de directe omgeving waardoor het zich formeel voldoende sterk kan tonen.

Cruciaal bij het ontwikkelen van het ontwerp was de wil om de poorten frontaal naar de openbare weg te richten. Door de vorm van het grondplan te manipuleren tot een parallellogram, past het volume binnen de aangegeven bouwlijnen: een ideale aanzet om een intrigerend volume verder te ontwikkelen. Door het integreren van het buitensportterrein in het volume leek een veranderlijke bouwhoogte aangewezen. Een lagere begrenzing rond het sportterrein zorgt voor een aangename verhouding.

Aan de oostzijde van het gebouw situeert zich een terras dat direct is gelinkt aan de ontspanningsruimte. Het inpandig terras biedt een panoramisch zicht over de autosnelweg en op het achterliggend agrarisch gebied.