(Motown Miroir Jette)

Beschrijving

‘Clos du Miroir’ is een herbestemmingsproject, gelegen in hart van Jette. Dit binnengebied, waar een voormalige Pfizer-site was gevestigd, wordt omgevormd tot woongebied.

Toen META door de opdrachtgever werd gecontacteerd in 2014, was de eerste fase van het woningbouwproject al gebouwd. Om het masterplan te voltooien heeft META onderzocht hoe de verbouwing van een bestaand blok en de bouw van de twee nieuwe appartementsblokken het best aangepakt konden worden. In deze drie blokken zullen in totaal uiteindelijk 83 appartementen gerealiseerd worden, gedeeltelijk bovenop de bestaande ondergrondse parkeerplaatsen.

De uitdaging is om binnen de bestaande structuur – met een bouwdiepte van 20 meter – op 4 verdiepingen, 55 kwalitatief hoogwaardige woningen te creëren. Om de appartementen optimaal te oriënteren is door META een systeem van duplex-appartementen en ‘standaard’-appartementen, georganiseerd aan een dubbelhoge binnenstraat, voorgesteld. Deze interne organisatie creëert een open circulatieruimte waar via beide uiteinden van de binnenstraat het daglicht kan toetreden in wat initieel het donkerste gedeelte van het gebouw was. De twee verdiepingen van de binnenstraat zijn zowel visueel als akoestisch verbonden via verscheidene vides.

De nieuwbouw aan de Wemmelsesteenweg (8 appartementen) zal met een hedendaagse gevel naadloos ingepast worden binnen het bestaande straatbeeld van historisch Jette, zowel in hoogte als in volume (3 bouwlagen tot 4 bouwlagen).

De nieuwbouw in het binnengebied (20 appartementen) fungeert als buffer tussen de grootschalige gebouwen uit de eerste fase van de ontwikkeling en de tuinen van de kleinere gebouwen aan de Thomaesstraat.

Binnen de drie blokken wordt een grote mix aan appartementen gerealiseerd; van kleine studio’s, 1- en 2-slaapkamerappartementen tot grote duplexappartementen en 3-slaapkamerappartementen. Nagenoeg alle wooneenheden, op enkele uitzonderingen na beschikken nu over een zuidoost-,zuid- en zuidwestoriëntatie.

Het nieuwe gevelconcept zoekt naar een eenheid in veelheid: de 3 nieuwe bouwblokken bewaren elk hun eigenheid. Door dezelfde vormentaal te hanteren maar te wisselen in kleur worden ze toch herkenbaar in hun omgeving.

Nieuwbouw Wemmelsesteenweg zoekt met zijn roodbruine kleur aansluiting bij zijn omgeving. Het oude fabrieksgebouw is met zijn wit-grijze combinatie het evenbeeld van de witte bepleistering van het bestaande blok waar het tegenover staat. De nieuwbouw in het binnengebied is de scheidsrechter in het geheel en krijgt een grijsgroene kleursetting.

In elk blok zal gewerkt worden met een horizontale geleding/accentuering uitgevoerd in architectonisch beton en verticale penanten uitgevoerd in gevelsteen. De tinten van architectonisch beton en gevelsteen zullen minutieus op elkaar worden afgestemd zodat per gebouw één kleur leesbaar is, maar vertaald door twee materialen.

Ramen, deuren en borstweringen worden voorzien in donkergrijze aluminium. De neutrale kleur is gemeenschappelijk voor alle blokken en zorgt voor de lijm van het geheel.

Type

Status

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Concreet studie stabiliteit
Vinco Engineering studie technieken