Scholencampus De Luchtballon en De Richter Genk

Wedstrijdproject voor een nieuwbouwschool met 28 klassen en sportzaal

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Atelier Kempe Thill
partner-architect
Landinzicht Landschapsarchitecten
ontwerp landschap
ABT
studies stabiliteit en technieken

Scholencampus De Richter in Genk bevat twee scholen: MPI De Luchtballon voorziet in basisonderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen, met autismespectrumstoornis en (rand-)normale begaafdheid, en BUSO De Richter die instaat voor buitengewoon secundair onderwijs.

Binnen de campus staan enkele paviljoenscholen uit de jaren ’70 die bouwfysisch geen enkele waarde meer hebben. Er werd dan ook beslist deze constructies te slopen en te vervangen door een nieuwbouwstructuur.

META leest het campusmodel van De Richter als een uitdrukking van verschillende vormelijke figuren. Het projectvoorstel voegt nog drie extra figuren toe: een vierkant, een cirkel en een driehoek.

Het vierkant is het gebouw, dat zich ent op de bestaande orthogonale structuur, en het programma op een éénvoudige en overzichtelijke wijze organiseert, waarbij één zijde voorbehouden is voor het BUSO en drie zijden voor het MPI (een U-vorm twee tegenoverstaande klasvleugels, verbonden door de vleugel met administratie en een dubbelhoge sportzaal).

Door het uitsparen van een binnentuin wordt de bouwdiepte geoptimaliseerd voor onderwijs, zodat elke klasruimte kan genieten van binnentredend daglicht. Maar op die manier wordt ook een speelplaats ontwikkeld die algeheel controleerbaar is, zonder een opgesloten gevoel te creëren.

De cirkels vormen de speelplaatsen, drie in de binnentuin, één die zich buiten het volume bevindt. De cirkels zijn zachte, grijpbare vormen, afgestemd op de leerlingen van het MPI. Het zijn bovendien heel overzichtelijke figuren voor de toezichthouders.

De gelijkzijdige driehoeken, tot slot, manifesteren zich onder de vorm van vrijstaande luifels op de cirkels en vervolledigen op die manier de veelheid aan duidelijke vormfiguren op de site.

De totaliteit van het projectvoorstel is een duidelijke figuur, dat rekening houdt met de bestaande landschapsstructuren en slim inspeelt op de circulatiestromen op de site. Het is een duidelijke en goedwerkende programmaverdeling, logisch gestructureerd in een compact en duurzaam gebouw.