Eric Soors

Eric Soors

architect / bestuurder

1965 geboren te Deurne, Antwerpen

1977 - 1983 secundair onderwijs – Xaveriuscollege, Borgerhout, Antwerpen

1988 behaalt de graad van architect – Henry Van de Velde-instituut, Antwerpen

1988 - 1989 medewerker – Architectenbureau Hebbelynck, Deurne, Antwerpen

1989 - 1990 legerdienst

1990 - 1990 medewerker – Architectenbureau Storme-Van Ranst, Antwerpen

1990 - 1994 medewerker – Jo Crepain architect, Kapellen

1993 - 2001 docent CAD-architectuurtekenen – Sint-Lucas CVO, Kapellen

1994 - heden aandeelhouder en bestuurder – META architectuurbureau, Antwerpen

2001 - 2002 opleiding Real Estate Management – UAMS, Antwerpen

2005 - heden lid van de Raad van Bestuur – Werkhuizen MIN vzw, Deurne, Antwerpen

2006 - 2012 lid van de Raad van Bestuur – Xaveriuscollege vzw, Borgerhout, Antwerpen

2008 - 2009 gastdocent architectonisch ontwerpen – Technische Universiteit Delft, Nederland

2020 - heden lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – Stad Antwerpen