Appartementen Louise-Marie Antwerpen

Wedstrijdproject voor 2 nieuwbouw torengebouwen met 240 appartementen

Type

Procedure

Opdrachtgever

Data

Samenwerkingen

Atelier Kempe Thill
partner-architect

De opgave bestaat uit het realiseren van 220 tot 240 woningen op het projectgebied gelegen aan de Desguinlei en de Karel Oomsstraat aan de rand van de 19e eeuwse stadsgordel. Grenzend aan het Hertogenpark vormen de torens samen met de al bestaande bebouwing een ensemble in het park.

Een optimalisatie van de bruto-nettoverhoudingen en vloeroppervlakte-gevel geeft een footprint waar tot 9 woningen per laag gerealiseerd kunnen worden. Het plan kent een zeer compacte organisatie van de circulatie (verticaal en horizontaal) met daar rondom een flexibel in te delen plateau. Om een maximale flexibiliteit te verkrijgen spannen de vloeren van de kern naar de gevel.

Voor de invulling van de gevraagde woningen zijn een 8-tal woningen verder onderzocht en uitgewerkt.

Met de uitgewerkte woningtypes kunnen uitzonderlijk veel varianten van indelingen gemaakt worden. Doordat de afstand van gevel tot kern aan de lange en korte zijde van de toren gelijk is, kunnen de appartementen ook een verschillende oriëntatie hebben. Zo kunnen de verdiepingen ingedeeld worden van 4 appartementen per laag tot 9. Dit betekent dat er tussen 112 tot 252 appartementen in het project gerealiseerd kunnen worden. Zelfs tijdens de verkoopfase kan er afhankelijk van de veranderende vraag op de woningmarkt nog bijgestuurd worden.

De locatie draagt de kans in zich om aan de rand van de binnenstad van Antwerpen panorama’s aan te bieden over zowel de gehele stad als op het landschap buiten de ring. Om vanuit de woningen een zo groot mogelijk zicht te hebben over stad en landschap heeft de gevel zeer brede panoramische openingen. Deze openingen worden gevormd door betonnen gevelelementen waarbinnen grote schuiframen zitten.

De buitenruimtes van de woningen worden gerealiseerd in de vorm van ‘warme serres’. De serres liggen binnen de geïsoleerde schil van de gevel om een zeer compact volume te realiseren en de maximale flexibiliteit in de gevel te garanderen.