Basisschool De Zwaantjes Hoboken

Basisschool met 10 klassen voor 250 leerlingen

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Landinzicht Landschapsarchitecten
ontwerp buitenruimte
ABT
studies stabiliteit, technieken, akoestiek en EPB

In opdracht van AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen ontwerpt META de Basisschool De Zwaantjes in Hoboken. De specifieke perceelvorm en de nieuwe woonontwikkeling op het aanpalend perceel bepalen mee de keuze voor een L-vormig schoolgebouw. Zo komt een volume tot stand dat het bouwblok vervolledigt en rekening houdt met de toekomstige rijweg die de Krugerstraat met de Zeelandstraat zal verbinden.

Langs die nieuwe toekomstige weg wordt een gevel met verschillende ingangen ontworpen: de eerste leidt naar de fietsenstalling en de refter, de tweede naar de speelplaats en de derde ten slotte naar de ingang van de school.

De functies in het volume worden geclusterd en op een logische wijze geschakeld. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de kantoren die zicht bieden op de ingang en gemakkelijk bereikbaar zijn voor zowel leerlingen, ouders als bezoekers. Om niveauverschillen voor de kleinsten te beperken en een rechtstreekse toegang te bezorgen voor de kleuters naar de buitenruimte, bevinden ook de kleuterklassen zich op niveau 0.

Op niveau +1 worden alle klassen van de lagere school geschakeld als een opeenvolging van identieke lokalen. Een L-vormige circulatieruimte verbindt alle klassen en kan ook ingezet worden als extra ruimte voor diverse activiteiten. De glazen wand zorgt voor een directe relatie met de speelplaats.

Gescheiden van de rest van de school door een onderdoorgang bevindt zich de lunchruimte: een dubbelhoge ruimte met een mezzanineniveau dat toegang geeft tot de buitenklas. Door de afscheiding is de lunchruimte multi-inzetbaar, ook voor naschoolse activiteiten en activiteiten van derden.

De repetitie van gevelmodules uit beton, baksteen en het aluminiumschrijnwerk geven de gevel vorm. De horizontale elementen, zowel op de sokkel ter hoogte van de verdiepingswissel als op de kroonlijst, bepalen de schaal van het gevelontwerp. Alle materialen worden toon-op-toon gehouden in een bruinrode tint.

Alle buitenruimtes, ontworpen door Landinzicht Landschapsarchitecten, gaan uit van een maximale vergroening. Verharding wordt alleen voorzien voor specifieke speelzones en de verplichte doorrijmogelijkheden voor brandweervoertuigen. Het variabele materialenpallet zorgt voor een niet uitgesproken, maar toch aanwezige zonering in het gebied.