Bruges Meeting & Convention Centre

Stedelijke beurshal van 4.500 m² en congrescentrum voor 500+ bezoekers

Type

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Eduardo Souto de Moura
partner-architect
Landinzicht Landschapsarchitecten
ontwerp buitenruimte
Philip Aguirre y Otegui
ontwerp kunstintegratie
MOUTON
studies stabiliteit
HP Engineers
studies technieken
Daidalos Peutz
studies akoestiek
AFA Consult
studies stabiliteit en technieken
Ingenieursbureau France
studies buitenruimte
Vectris
studies mobiliteit
FESG
studies brandveiligheid
CFE
projectontwikkeling
MBG
algemene bouwwerken

META architectuurbureau en Eduardo Souto de Moura ontwerpen stadsvernieuwing Beursplein & Congresgebouw in Brugse binnenstad.

De stad Brugge beslist om een stadsvernieuwingsproject op te starten nadat gebleken is dat de bestaande beurshal bouwfysisch en programmatorisch niet meer aan de hedendaagse eisen voldoet. Naast de bouw van een nieuwe beurshal - uitgebreid met een congresgebouw - wordt ook de volledige site opnieuw aangelegd.

Door het combineren van een beurshal met een congrescentrum ontstaat een natuurlijke convergentie tussen beide functies. Bovendien geeft het toevoegen van een congresfaciliteit niet alleen een antwoord op de nood om groepen van 500+ personen in het centrum van Brugge te ontvangen, er wordt ook ingespeeld op het toeristisch aanbod van Brugge waarbij congresbezoekers vooral op de toeristisch minder drukke weekdagen de weg naar Brugge vinden.

Het architectenteam - Eduardo Souto de Moura en META architectuurbureau - ontwerpt een beurshal als een overdekt en afsluitbaar plein waar allerhande evenementen - zoals beurzen en concerten - kunnen plaatsvinden. Maar tegelijkertijd kan het gebouw, wanneer er geen activiteiten voorzien zijn, omgevormd worden tot een publiek overdekt plein, toegankelijk voor alle passanten en integraal deel uitmakend van de buurt. Het openstellen van de buitenwanden van de beurshal zodat een overdekt publiek plein ontstaat wanneer er geen activiteiten plaatsvinden, is een logische zet.

Het Beursplein & Congresgebouw is met elkaar verbonden via een gemeenschappelijke inkom, maar kan perfect onafhankelijk van elkaar én tegelijkertijd gebruikt worden.
Terwijl de beurshal horizontaal georganiseerd wordt, geënt op de buurt en onmiddellijk toegankelijk van buitenaf, wordt het congresgebouw verticaal gestapeld. Het congrescentrum voor minimum 500 personen wordt volgens het drie-stoelen-principe ontworpen: een congresdeelnemer heeft een zitplaats in de plenaire zaal, in de vergaderfaciliteiten en in de cateringruimte. Die laatste grenst aan een terras dat een weergaloos zicht op de Brugse skyline biedt.

Het Beursplein & Congresgebouw Brugge heeft een robuuste, massieve verschijningsvorm in recuperatiebaksteen. Het geheel rust op een glazen sokkel met metaalschrijnwerk, wat de gelijkvloerse transparantie ten goede komt en het publieke karakter van het overdekte plein in de verf zet.

Het behoud van alle bestaande hoogwaardige bomen, die het Beursplein sinds vele decennia typeren, is voor het ontwerpteam van bij de start van dit project een principieel uitgangspunt. Het ondoordacht rooien van bomen is nooit een optie geweest. Deze visie maakt integraal deel uit van de strategie om een nieuw gebouw te ontwerpen dat zich integreert in de stad en een open dialoog aangaat met de buurt.


Promotiefilmpje over het gebouw: