Herontwikkeling Normaalschoolsite Lier

Stedelijk herontwikkelingsproject met 10 woningen, cohousingproject met 12 eenheden, 130 appartementen, incubator bedrijvencentrum en 500 m² handelsruimtes

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

BOB361
partner-architect
Callebaut Architecten
partner-architect renovatie
OKRA Landschapsarchitecten
landschapsarchitect
Stedec
studie stabiliteit
Boydens Engineering, part of Sweco
studie technieken en energie
Bureau De Fonseca
studie akoestiek
Atelier voor Ruimtelijk Advies
studie landschap
CAAAP
projectontwikkeling
Artes Projects
projectontwikkeling
Artes Roegiers
algemene bouwwerken
Artes Woudenberg
renovatiebouwwerken
Het Bolwerk
advies incubator
Cohousing Projects
advies cohousing

De Normaalschoolsite in Lier omhelst een bebouwde oppervlakte van meer dan 20.000m2. De herontwikkeling ervan stimuleert het stedelijke wonen door de bouw van een 140-tal wooneenheden in een binnengebied. De transformatie van de site naar een publiek toegankelijk gebied biedt een uitgelezen kans voor nieuw stedelijk leven in de sterk verdichte Lierse binnenstad, een pleisterplaats voor de onmiddellijke buurt èn voor heel Lier.

De gebouwen op de site vormen een heldere structuur van begin 20e-eeuwse schoolgebouwen. Het ontwerpteam - META, BOB361, Callebaut en OKRA - besluit om de historisch waardevolle gebouwen te behouden en enkel de minderwaardige constructies te slopen om plaats te maken voor nieuwbouwvolumes.

De positie van de nieuwe volumes past zich perfect in binnen het bestaande weefsel en creëert zowel publieke, collectieve als private open ruimtes met een vergelijkbare schaal. Elke open ruimte onderscheidt zich door het specifieke karakter ervan. De aaneenschakeling ervan vormt logische circulatie-assen doorheen de site.

Het programma bestaat uit een publiek deel met een horecazaak en een incubator, 3 buurtwinkels en een kantoorgebouwtje. De incubator wordt een broedplaats voor startende ondernemers en creatievelingen in Lier.

Daarnaast bevat de site uitsluitend woonfuncties. Iedere vorm van wonen komt aan bod: herbestemmingswonen in het karaktervolle bestaande schoolpatrimonium, functioneel ontworpen nieuwbouwappartementen voor jonge starters en gezinnen, een cohousingproject van een 10-tal units in het voormalige klooster der predikheren De Kluis, 8 grondgebonden rijwoningen met privétuin, praktijkwoningen, kangoeroewoningen, comfortappartementen en cascowoningen.

Het binnengebied van de Normaalschoolsite omsluit het bouwblok Berlaarsestraat, Sint-Gummarusstraat, De Heyderstraat en Kluizestraat.