Kantoren en Brandweerpost Kielsevest Antwerpen

Wedstrijdproject voor een nieuwbouw met 7.500 m² kantoren en brandweerpost voor zone Antwerpen-Zuid

Procedure

Wedstrijd tweede plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

ABT
studies stabiliteit, studies technieken, studies energie
Landinzicht Landschapsarchitecten
ontwerp buitenruimte

De projectsite bevindt zich langs de Kielsevest op een strategische positie binnen de stad: niet alleen op een zichtlocatie langs de binnensingel, maar ook in de nabijheid van station Antwerpen-Zuid en de verkeersknooppunten van de A12 en de E19 met de Antwerpse ring.

META’s wedstrijdvoorstel bestaat uit een projectspecifiek grondplan in de vorm van een onregelmatige hexagon. Volumetrisch wordt een duidelijke onderscheid gemaakt in een sokkelvolume, dat de brandweerpost bevat, en een kopvolume, die de kantoren huisvest. De lage sokkel sluit aan op de omgevende residentiële bebouwing, terwijl het hogere kantoorvolume als één van de bakens binnen het omgevende stedenbouwkundige weefsel geldt.

Het geheel is een solitair gebouw, die door de specifieke slanke vormgeving voldoende licht en zicht laat voor de omgevende constructies.

De brandweerpost bevat als centraal entiteit een dubbelhoge voertuigenhal met doorrij-mogelijkheid, waaraan diverse utilitaire ruimtes (zoals bergingen, kleedkamers, enzovoort) gekoppeld worden. Op niveau +1 bevinden zich de verblijfsruimtes voor de brandweerlieden met verblijfs-, slaap-, sport- en ontspanningsfaciliteiten. Het geheel werd ontworpen vanuit de geest van de brandweerlieden om zo een gebouw te constueren dat een optimale werking van het brandweerkorps in de hand werkt.

De bovenliggende vloerniveaus werden maximaal flexibel ontworpen, in eerste instantie als kantoorvloeren (eenvoudig opsplitsbaar in één of meerdere entiteiten), maar ook met de mogelijkheid tot reconversie naar woongelegenheden. Door het voorzien van een slimme structureel concept, het centraliseren van de circulatie en het clusteren van de leidingschachten ontstaan generieke typeverdiepingen die zowel voor kantoren als voor wooneenheden kunnen dienen. Hiervoor werden diverse verdiepingsopties uitgetekend, variërend van één groot landschapskantoor, diverse kleinere individuele kantoren, 6 grote appartementen tot zelfs 12 studio’s per typeverdieping.

De gevel werd ontwikkeld als een betonnen exosekelet en maakt op die manier integraal deel uit van het stabiliteitsconcept. Door een uitgekiende detaillering kan de constructie zowel dienen voor vloeropbouwen voor kantoren (met computervloer), appartementen (met ingewerkte leidingen) en terrassen (volledig geïsoleerd).