Kantoren SWCS Charleroi

Stedelijke nieuwbouw van een maximaal flexibel inzetbaar gebouw met 1850m² kantoren en 3 appartementen

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

RGPA (Réservoir A + Goffart Polomé Architectes)
partner-architect
Ney + Partners
studies stabiliteit
MK Engineering
studies technieken en energie
ATS
studies akoestiek

SWCS is de gewestelijke sociale kredietmaatschappij van het Waals Gewest met vestigingen over gans Wallonië. De hoofdzetel bevindt zich in Rue de l’Ecluse 10 in Charleroi; een gedateerd kantoorgebouw uit de jaren ’80, die niet langer een antwoord biedt aan de hedendaagse comforteisen. Bovendien is het personeelsbestand de laatste jaren danig toegenomen, waardoor een nijpend plaatsgebrek is ontstaan.
Door de aankoop van het braakliggende buurperceel wenst SWCS een zinvol stedelijk project te ontwikkelen, bestaande uit een combinatie van kantoren (als uitbreiding op het bestaande hoofdkwartier) en appartementen.

De opgave van de wedstrijd werd kritisch in vraag gesteld.
Wat als het nieuwe project volledig zou omgevormd worden tot een hedendaags kantoorgebouw, terwijl de bestaande kantoren zouden omgevormd worden tot appartementen?
Of wat als het nieuwbouwproject zo ontworpen zou worden opdat op elk verdiep zowel kantoren als appartementen voorzien kunnen worden?

Op die manier werd de variabelen (het toekomstig gebruik van de ruimtes) en de constanten (wat is nodig om dit te laten functioneren) op een heldere wijze in kaart gebracht en ontstond een tweeledig plan. Een generieke rechthoek, volledig leeg, maar optimaal flexibel om ingevuld te worden met diverse functies; en een spievormige clustering van alles wat specifiek is, voornamelijk gekoppeld aan verticale kernen, zoals sanitair, technische schachten, trapkernen en het trappenhuis.

De rechthoek en de spievorm vullen elkaar perfect aan. De twee vormen volgen de perceelgrens en zorgen voor een optimale benutting van de beschikbare oppervlakte van het bouwterrein.

In de rechthoek bevinden zich op niveau 0 en +1 de onthaalfaciliteiten van SWCS. Niveaus +2, +3, +4, en +6 worden ingevuld als kantoren, terwijl niveau +5 drie appartementen bevat. Op termijn kunnen alle kantoorvloeren omgevormd worden tot wooneenheden en vice versa.
Op niveau +7 is ontvangstniveau voorzien met een multifunctionele vergaderzaal, palend aan een royaal dakterras, met uitstekend uitzicht over de omgeving.

Omwille van de dominante aanwezigheid in de omgeving van rode baksteen, alsook om aansluiting te vinden bij het bestaande kantoorgebouw van SWCS, wordt het nieuwe gebouw eveneens in rode baksteen voorzien. De ronde kolommen en de horizontale terrassen worden geaccentueerd en geven het gebouw een duidelijke gelaagdheid.

Na jarenlange verwaarlozing blazen META en RGPA (Reservoir A + Goffart Polomé Architectes) het braakliggend hoekterrein nieuw leven in. Het project geldt als katalysatorproject binnen de heropwaardering van het stadscentrum van Charleroi.