Kleuterschool Xaveriuscollege Borgerhout

Beschrijving

Enkele jaren geleden kocht het Xaveriuscollege enkele panden aan om het groeiende plaats­tekort in de school aan te pakken.

META architectuurbureau start nu in een eerste fase met de bouw van een kleuterschool in het bouwblok dat omsloten wordt door de Stenenbrug, de Collegelaan, de J.Posenaerstraat en de Xaveriusstraat.
Een deel van de gebouwen bevindt zich in slechte staat en zal gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Waar vroeger de Peugeotgarage was, start het L-vormig volume van de nieuwe kleuterschool. Achter dit volume loopt de rest van de kleuterschool op de benedenverdieping door in het binnengebied en vormt een rechthoekig gebouw richting Xaveriusstraat.

De hoofdtoegang tot de speelplaats en de kleuterschool is gelegen aan de Xaveriusstraat. De bouwvallige bebouwing wordt hier vervangen door een gevel die is opgevat als schoolpoort. Deze schoolpoort biedt een doorkijk naar de speelplaats en gaat bovendien een relatie aan met de groene poort van het hoofdgebouw op de kruising van de Xaveriusstraat en de J. Posenaerstraat.

Aangezien de toegang langs de Stenenbrug aan een drukke verbindingsweg ligt, zal deze als secundaire toegang worden gebruikt. Aan de J. Posenaerstraat bevindt zich een derde toegang tot de speelplaats en kleuterschool. Deze is hoofdzakelijk bedoeld als toegang voor leveringen en personeel. Het L-vormige volume van de kleuterschool wordt ontsloten door een eveneens L-vormige gang. Deze gang vormt de levensader van het gebouw en is opgevat als een kloostergang die alle ruimtes verbindt. Aan één zijde wordt ze geflankeerd door een servicezone met ondersteunende functies zoals sanitair en bergingen. Aan de andere zijde geeft de gang uit op een aantal binnentuinen die tevens zorgen voor de toetreding van natuurlijk daglicht in de gang. De kleuterklassen en polyvalente zaal in het binnengebied zijn toegankelijk via een sas/vestiaire in de servicezone. De kleuterklassen gelegen in de voorbouw aan de Stenenbrug zijn direct vanuit de gang toegankelijk.

Om de herkenbaarheid van de school naar de straat te vergroten werd er geopteerd om de turnzaal in het volume aan de Stenenbrug te voorzien. Door die bovenin te plaatsen kunnen de klaslokalen grotendeels op de gelijkvloerse verdieping worden voorzien en wordt de activiteit in de turnzaal zichtbaar vanaf de straat. Op de eerste verdieping zijn er nog twee klaslokalen en op tweede verdieping de administratie en de lerarenkamer. Een brede, langzame trap verbindt de verdiepingen.

De gevel heeft een rationele en regelmatige structuur die de functionele onderdelen van het gebouw volgt en zichtbaar maakt in de gevel. De verticale elementen van deze structuur worden in baksteen en de horizontale elementen in beton uitgevoerd. De gevel van de gelijkvloerse verdieping zal helemaal in beton zijn. Een uitzondering is de gevel aan de Xaveriusstraat waarvan niet enkel de benedenverdieping, maar de volledige gevel in ter plaatse gestort beton wordt opgetrokken.

Type

Status

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Tractebel studie stabiliteit, technieken en energy
Landinzicht Landschapsarchitecten landschapsontwerp