Kleuterschool Xaveriuscollege Borgerhout

Kleuterschool met 11 klassen en turnzaal

Type

Status

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Tractebel Engineering
studie stabiliteit, technieken en energie
Landinzicht Landschapsarchitecten
landschapsontwerp

Om het groeiend plaatstekort in de school aan te pakken, koopt het Xaveriuscollege in dezelfde buurt enkele aanpalende panden op. Het geheel is een patchwork van kavels, die samen een binnengebied vormen zonder structuur of richting. De gebouwen zijn in bouwvallige staat en worden gesloopt. Zo ontstaat de mogelijkheid om met één architecturaal volume het onregelmatige binnengebied te structureren.

META ontwerpt een L-vormig volume dat zich uitstrekt van de Stenenbrug tot aan de Xaveriusstraat. Om te vermijden dat kleuters onnodig veel trappen zouden moeten nemen is het volume gelijkvloers, met uitzondering van ‘de kop’ aan de Stenenbrug en een dubbelhoge polyvalente zaal.

De hoofdingang tot de speelplaats en de kleuterschool bevindt zich aan de Xaveriusstraat, waar een schoolpoort zich camoufleert als één van de vele woninggevels in de straat, opgebouwd in ter plaatse gestort beton.

Aangezien de ingang langs de Stenenbrug aan een drukke verbindingsweg ligt, zal deze als secundaire toegang worden gebruikt. Aan de J. Posenaerstraat bevindt zich een derde ingang tot de speelplaats en kleuterschool. Deze ingang is hoofdzakelijk bedoeld als toegang voor leveringen en personeel.

Het L-vormige volume van de kleuterschool wordt ontsloten door een eveneens L-vormige gang. Deze gang vormt de levensader van het gebouw en is opgevat als een kloostergang die alle ruimtes verbindt. Aan één zijde wordt ze geflankeerd door een servicezone met ondersteunende functies, zoals vestiaire, sanitair en bergingen, die per twee klassen geclusterd zijn. Aan de andere zijde geeft de gang uit op een aantal binnentuinen die ook zorgen voor natuurlijk daglicht in de gang.

Om de herkenbaarheid van de school naar de straat te vergroten werd er geopteerd om de turnzaal in het kopvolume aan de Stenenbrug te voorzien. Op de eerste verdieping zijn er nog twee klaslokalen voor de derde kleuterklas en op tweede verdieping bevindt zich de administratie en de lerarenkamer. Een brede, langzame trap verbindt de verdiepingen.

De gevel heeft een rationele en regelmatige structuur die de functionele onderdelen van het gebouw volgt en zichtbaar maakt in de gevel. De gelijkvloerse gevel wordt volledig in beton opgebouwd, daarboven worden bakstenen wanden afgewerkt met horizontale betonelementen.