Schoenhandel Pedico Scherpenheuvel

Nieuwbouwproject voor een gebouw met 1.300 m² handelsruimte

Beschrijving

Wanneer de opdrachtgever ons contacteert, is schoenhandel Pedico een amalgaam van oude stallingen en bijgebouwen op de rijksweg tussen Scherpenheuvel en Diest. Deze rijksweg wordt aan de ene zijde door de typisch Vlaamse lintbebouwing en aan de andere zijde door een glooiend weilandschap afgebakend. Achter de lintbebouwing ligt het prachtige natuurgebied 'De Vinkenberg' dat oorspronkelijk aansluiting vond bij het weidelandschap, maar nu van uitzicht verstoken is.

Er wordt gekozen voor een compact volume met gestapelde vloervelden. Dit is in strijd met de ideale verkoopsconfiguratie, waarbij alle verkoopsoppervlakken zich op 1 niveau bevinden. Door het inzetten van splitlevels verzekeren we de ruimtelijke continuïteit. Het rechthoekig hoofdvolume bestaat aan de binnen- en buitenzijde uit zichtbeton. We verlevendigen de gevel enkel op de hoeken, waar grote uitsprongen de ingang, het uitzicht op het achtergelegen natuurgebied (het 'oog'), en de zenitale lichtinval benadrukken. Deze uitsprongen vormen ook aantrekkingspunten binnen het interieur en begeleiden de klant door de winkelruimte. Het 'oog' aan de achterzijde synthetiseert de wisselwerking met het achtergelegen natuurgebied en biedt een rustpauze in het enorme aanbod aan handelswaar. De enkele meubelstukken ontwerpt bureau LAB specifiek voor dit project. In hun rust en eenvoud zijn deze meubelen verwijzingen naar ambacht en vakmanschap. Als juweeltjes staan ze in dit eerder brutalistisch geheel.

Publicaties

“Schoenhandel Pedico” (De Standaard Architectuurbibliotheek, Deel 2: Nieuwe eenvoud en hightech, 2008)
“Schoenhandel Pedico” (Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001, Vlaams Architectuurinstituut, juni 2002)
“Quand le gros oeuvre est la finition” (La Libre Belgique, 12 december 2001)
“Schoenhandel Pedico” (Belgium New Architecture, 2001)

Evenementen

Dag van de Architectuur 2002, Vlaams Architectuurinstituut, selectie

Status

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Medewerkers

Samenwerkingen

Toon Heyndrickx ontwerp interieur
ABT studie stabiliteit