Sociale woningen Bogerse Velden Lier

Beschrijving

META architectuurbureau wint de wedstrijd voor het sociaal woonproject Bogerse Velden Oost (fase 2) in Lier in opdracht van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. In de basisvariante van het ontwerpvoorstel worden 33 huurappartementen en 26 koopwoningen voorzien.

De uitdaging bestaat er in om aan het gevraagde programma te voldoen zodat de kwaliteiten van de bestaande ruimtelijke toestand gerespecteerd en benut worden. Door het extra uitbreiden van het in het masterplan voorziene speelnetwerk, ontstaat - eerder dan een dichtgebouwd gebied - een doorwaadbaar geheel dat de nadruk legt op de zwakke weggebruiker en plaats biedt aan spelende kinderen. Door extra groen wordt de ‘groene gordel’ van grotere en kleinere parkjes rondom de site voltooid.

Door het toepassen van verschillende typologieën binnen hetzelfde gevelmateriaal in andere kleurtinten en schakeringen, bekomen we een harmonieus geheel. Alle raamopeningen zijn 240cm hoog en er zijn een beperkt aantal vaste breedtes. Ook bij het buitenschrijnwerk wordt zo een grote mate van repetitie aangehouden. Door het beperkte aantal verschillende elementen waaruit de gevels zijn opgebouwd, ontstaat een grote mate van repetitie binnen één en hetzelfde structurele systeem waarbij toch een gevarieerde gevelopbouw mogelijk is. Binnen een rationele en eenvoudige gevelopbouw ontstaat dus toch een rijkdom die bijdraagt tot het harmonieus ensemble.

De appartementsgebouwen manifesteren zich als 3 autonome compacte volumes met elk een eigen ondergrondse stallinggarage en ingang. Het gelijkvloers wordt half verhoogd waardoor een betere privacy bekomen wordt en budgetvriendelijk gebouwd kan worden.

Bij de 2 grondgebonden woningtypologieën wordt sterk ingezet op volumetrie; lange, aaneengesloten gevelvlakken worden vermeden. Dit onderzoek naar het juiste volume werd gedreven vanuit diverse randvoorwaarden zoals zichten, oriëntatie, groeperen van de natte functies,... Ook hier staat de kenmerkende rationaliteit de rijkdom dus niet in de weg.

Type

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Data

Oppervlakte