Sociale woningen Bogerse Velden Lier

Huisvestingsproject met 27 woningen en 33 appartementen

Net buiten de stadskern van Lier heeft META architectuurbureau in opdracht van de Lierse Maatschappij voor Huisvesting 60 woningen gerealiseerd waarvan 3 autonome gebouwen met 33 appartementen, 13 geschakelde woningen en 14 rijwoningen.

Bij het ontwerpen van de sociale woningen Bogerse Velden legt META de nadruk op de open ruimte. Het bureau breidt de ruimte voorzien voor het speelnetwerk in het gevraagde programma uit en creëert een overzichtelijk gebied dat de nadruk op fietser en voetganger legt. Door het integreren van extra groen in het programma wordt bovendien de groene gordel van grotere en kleinere groenzones rondom de site voltooid. De gevels van de 60 woningen bakenen de open ruimte verder af.

De 3 appartementsgebouwen tonen zich als autonome volumes. Het programma voorziet voor elk identiek gebouw 11 appartementen en een gemeenschappelijke semiondergrondse garage voor 11 wagens en 35 fietsen. De gelijkvloerse verdieping wordt een halve verdieping verhoogd. Dit biedt een aantal voordelen: privacy wordt gewaarborgd omdat rechtstreekse inkijk vanuit het openbaar domein is geweerd, onnodig energieverbruik wordt vermeden doordat de halfondergrondse garage op natuurlijke wijze wordt geventileerd; ten slotte is het ook een budgetvriendelijke oplossing omdat de diepte van het ondergronds niveau kan beperkt worden.

Naast de appartementen heeft META 13 geschakelde woningen ontworpen. Ze hebben het voordeel dat ze een vlakke gevelrij onderbreken. Door het schakelen konden er bovendien voldoende woningen gebouwd worden en werd het mogelijk om de woningen een bredere woonkamer te geven. Bovendien liggen de ramen in de leefruimte diagonaal tegenover elkaar en brengen dus veel daglicht binnen. Ten slotte grenzen de woonkamers telkens aan een buitenruimte: vooraan aan een ommuurde buitenruimte, achteraan aan de tuin. Dit alles draagt bij aan de hoge woonkwaliteit.

Ten slotte bevat het project ook nog 14 rijwoningen waarbij de gelijkvloerse en eerste verdieping telkens identiek zijn. Op de tweede verdieping is een minder diep volume voorzien dat zich ofwel aan de straatkant of aan de tuinkant bevindt. Voor de compactere woningen is de tweede verdieping weggelaten. Het afwisselen van de verschillende soorten woningen brengt een aantrekkelijke volumetrie binnen de woningenrij.

Voor het hele project wordt ingezet op het hernemen van elementen: raamopeningen met vaste breedtes, identieke betonelementen, kenmerkende terrassen, keuze van 3 baksteensoorten... Deze herhalingen zorgen voor een ritmiek in het straatbeeld, maken het duidelijk herkenbaar en tonen een collectieve identiteit. Bovendien verbindt het gebruik van andere, maar bijpassende kleurtinten en het terugschakelende ritme van de 13 woningen het volledige project tot een harmonieus geheel.