Sociale woningen Boshoek Boechout

Huisvestingsproject met 11 appartementen

Type

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

ABT
studie stabiliteit

Publicaties

Het project sociale woningen Boshoek situeert zich ten zuiden van Antwerpen, in de landelijke gemeente Boechout. Het programma omvat 11 sociale woningen en een ondergrondse parking. Het wigvormig hoekperceel is gelegen aan het kruispunt waar Alexander Franckstraat en Boshoek samenkomen.

De twee bouwlijnen worden subtiel gelinkt via een zachte curvende straatgevel die de voorbijganger meeneemt langsheen het volume.

Om aan de straatzijde een onderscheid te maken tussen de publieke en private zones, wordt de ondergrondse parking iets omhoog getild. Deze ingreep levert dubbel voordeel op: enerzijds wordt de privacy van de benedenverdieping verhoogd, anderzijds kan de parking op een natuurlijke manier geventileerd worden en geniet ze van het invallende daglicht.

Aan de straatzijde wordt de dragende gevel opgetrokken volgens een streng grid. We bekomen in dit grid een articulatie door de repetitieve opeenvolging van terugspringende nissen: soms gesloten, soms beglaasd. Dit strenge grid wordt enkel onderbroken om de toegangen te markeren, namelijk de hoofdingang en de parkinginrit. Deze structurele lijn van doorgedreven ritmiek wordt doorgetrokken doorheen het gebouw in de vorm van een reeks insprongen die zowel uiting geven aan de functies als aan de lasten.

Het programma wordt georganiseerd langsheen een licht gekromde circulatieas. Deze vormt tevens de overgang tussen het 3 verdiepingen tellende volume aan de straatzijde en de bouwlijn aan de achterzijde, die per verdieping een stuk achteruitspringt in overeenstemming met de lokale bouwvoorschriften. Zo wordt het gebouw aan de context gekoppeld terwijl de architecturale expressie als één geheel ervaren wordt.