Sociale woningen Eksterlaer Deurne

Wedstrijdproject voor huisvesting met 67 appartementen

Het masterplan voor de ontwikkeling van het binnengebied ingesloten door de Eksterlaar, Van Den Hautelei, Dascottelei, de Herentalsebaan en Kerkhofweg in Deurne diepen we verder uit en zetten we om in architecturale kwaliteiten, zoals het optimaal benutten van de oriëntatie, een interessante volumetrische compositie, een samenstelling van verschillende woontypologieën, het functioneel opladen van het maaiveld...

Het wedstrijdvoorstel omvat ontwerpen voor sociale woningen op de bouwzones 1, 2 en 3.

De 1ste bouwzone omvat een compact appartementsgebouw voorzien van 3 woonunits per bouwlaag. De indeling is er op gericht maximaal te profiteren van de oriëntatie en beschikbare buitenruimte (tuinen, dakterrassen, uitpandige terrassen), terwijl onderlinge inkijk en de oppervlakte van de gemeenschappelijke delen zo veel mogelijk beperkt worden.

De rijwoningen in bouwzone 2, die het bouwblok op een kwalitatieve manier voltooien, hebben door de bepalingen van het masterplan een iets minder gunstige oriëntatie. Dit minimaliseren we door voor een doorzontypologie te opteren. Een bruikbare voortuin grenzend aan de leefruimte, werkt als buitenkamer. Zo is er, ondanks de noordgeoriënteerde achtertuin, de hele dag door direct zonlicht in de woning. De voortuinkamers zorgen voor een groene aanblik van de wijk en creëren een privacybuffer. Door binnen 1 bouwsysteem verschillende woningen te hanteren, ontstaat een interessante volumetrie.

In de 3de bouwzone wordt het bouwblok omgeven door groen onder de vorm van rijkelijk voorziene bomen op het openbaar domein en door het nabijgelegen park. Door ook de binnenplaats te voorzien van voldoende groeninfrastructuur en het bouwblok alzijdig te openen, benutten we deze kwaliteit maximaal.

We wenden de enveloppe integraal aan om de appartementen zo ruim mogelijk te maken. We spelen in op de oriëntatie door de inrichting van het binnengebied, rekening houdend met het beperken van mogelijke inkijk. De raamopeningen die opgevat zijn als uitpandige terrassen trekken gedurende de ganse dag het zonlicht naar binnen.