Sociale woningen Neerland Wilrijk

Wedstrijdproject voor huisvesting met 38 appartementen

Type

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Tractebel Engineering
studie technieken

Binnen het masterplan van Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò vormt het bouwblok van zone C een buffer tussen enerzijds de drukte langsheen de Krijgslaan en anderzijds de rust van het achterliggende park. Het vormt een filter tussen stad en natuur. Het bouwblok opent zich richting het waardevolle parklandschap aan de zuidzijde.

De binnenplaats vormt een zachte overgang van straat naar park. De U-vorm van het volume zorgt bovendien voor een maximale bezonning van de appartementen.

Aan de noordzijde van het volume creëren we een doorgang, die straat en binnengebied met elkaar verbinden. Die ligt in het verlengde van de verbindingsstraat van de Krijgslaan naar het bouwblok. De ruime doorgang vormt een royale hoofdentree voor het blok en geeft een doorzicht naar het park.

Het parklandschap wordt gekenmerkt door natuurlijke hellingen en plateaus. Het landschap waarin het bouwblok is gesitueerd, helt licht af richting het zuiden. Het bouwblok zelf wordt aan de rand van deze helling op een horizontaal plateau geplaatst. Hierdoor ontstaat aan de zuidzijde een hoogteverschil met het park.

Zowel de parkeerplaatsen als de fietsenstallingen bevinden zich in het volume op maaiveldniveau. De parkeerplaatsen zijn geplaatst langs de buitenranden van het volume. Het binnengebied wordt op deze manier autoluw gehouden. De toegangen tot de fietsenstallingen zijn in het binnengebied gepositioneerd. Ook de 3 inkomhallen naar de appartementen bevinden zich aan het binnengebied.

In het gebouw worden 38 appartementen voorzien. De appartementen zijn geschakeld rondom 3 kernen voor de verticale circulatie. Die kernen zijn te bereiken via het binnengebied. Door een doordachte positionering van lift en trap houden we de gemeenschappelijke circulatiezone zeer compact, waardoor maximale ruimte overblijft voor de appartementen.

Het eenvoudige planconcept laat een eenvoudige structuur toe waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen dragende en niet-dragende wanden. Dit komt de flexibiliteit en aanpasbaarheid ten goede. Er wordt telkens gedragen van de gevels naar de ‘ruggengraat’ van het gebouw. De ruggengraat wordt gevormd door de woningscheidende wanden op de middenlijn van het U-vormige volume.