Sociale woningen Neervelden Brasschaat

Wedstrijdproject voor huisvesting met 70 woningen

Type

Procedure

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

Eddy Henskens
studies stabiliteit
Xenadvies
studies EPB
Ingenieursbureau France
studies buitenruimte
LAND Landschapsarchitecten
ontwerper buitenruimte

Het projectgebied is een braakliggend terrein dat omsloten is door typisch Vlaamse verkavelingen met vrijstaande woningen. Het voorstel van META sluit zich hier conceptueel bij aan, maar legt enkele andere accenten: zoals een grotere densiteit, een zo groot mogelijk autovrij gebied en een doordachte collectieve buitenruimte. Op die manier blijft het stedenbouwkundig weefsel intact zonder onverantwoord met de kwaliteit en de kwantiteit van de ruimte om te springen.

Een centrale groene ruimte verdeelt de langwerpige site in twee delen. Die worden vervolgens opgeknipt door een minimale perforatie voor autoverkeer die meteen de nodige parkeerhavens organiseert. Verder wordt het gebied volledig autovrij gehouden, wat niet alleen de wegeninfrastructuur drastisch beperkt, maar ook bijdraagt tot de rurale en groene sfeer van het projectgebied.

De langse as van de site wordt bovendien geaccentueerd met een wadi waar het regenwater zich kan verzamelen en die van essentieel belang is voor de hemelwaterhuishouding. De centrale groenruimte, de beperkte wegeninfrastructuur en de langse wadi orkestreren een ordelijke inplanting van de 70 sociale ééngezinswoningen.

Net zoals in de aangrenzende verkaveling beschikt elke woning over een eigen buitenruimte. Echter, door de woningen rug-aan-rug te schakelen beperken we de bebouwde footprint. Zo komt de voetafdruk van twee gekoppelde woningen overeen met die van één vrijstaande woning in de verkaveling… een verdichting met factor 200%. Tegelijkertijd vrijwaart die intelligente schakeling de nood aan privacy en comfortabele woonkwaliteit, terwijl de private tuin op maat is van hedendaagse maatstaven.

Het grondplan van de woning is eenvoudig. De functionele ruimtes (bergingen, toilet, badkamer…) worden geconcentreerd in de meest donkere delen van de woning, terwijl de leefruimtes aan de tuin grenzen. De tuin wordt dan ook gezien als een uitbreiding van de woning en treedt op als tuinkamer.

Het duurzame materialenpakket bestaat onder andere uit een betonnen plint, zalmroze baksteen en schrijnwerk in aluminium. De betonnen plint loopt door van de woning in de tuin en vormt zo een tuinmuur, wat de privacy en de geborgenheid in de hand werkt.