Stadsterras Oude God Mortsel

Stedelijk inbreidingsproject met 4 woningen, 127 appartementen, een centrum voor volwassenonderwijs en 1.500 m² handelsruimtes

Status

Procedure

Wedstrijd eerste plaats

Opdrachtgever

Data

Oppervlakte

Samenwerkingen

MikeViktorViktor architects
partner-architect
Dirk Braeckman
geïntegreerd kunstproject
Landinzicht Landschapsarchitecten
ontwerp landschap
Quadrant
studie landschap
Ciril
projectontwikkeling
Democo
algemene bouwwerken

META architectuurbureau en MikeViktorViktor Architects tekenen met het project Oude God 5 gebouwenclusters met woningen, een centrum voor volwassenenonderwijs, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking rondom een groen, verkeersluw plein. Het is gelegen in het binnengebied tussen het nieuwe Stadspark, de Mechelsesteenweg en de Edegemsestraat.

Het groene plein - het Stadsterras van Mortsel genaamd - zal het centraal gelegen gemeenteplein verbinden met het nieuwe stadspark Oude God. De aanleg van dit nieuwe stadspark vormt de aanleiding om verscheidene restpercelen in het hart van Mortsel om te vormen tot een een kwalitatief kerninbreidingsproject dat een verrijking vormt voor de stad. META en MikeViktor ontwerpen deze ontwikkeling van ongeveer 22.000 m2 met een ondergrondse parking voor 245 wagens.

De Sint-Lutgardisschool, die in 1943 door de geällieerden gebombardeerd werd, huisvest vandaag het Centrum voor Volwassenonderwijs LBC-NVK. De school maakt deel uit van het historisch patrimonium van de stad Mortsel, een tastbare herinnering aan het drama van het bombardement. Het ontwerpteam kiest voor het behoud van het volledige gebouw en voor de herbestemming tot een woonproject met een groene binnentuin.

Het hoofdgebouw aan de Mechelsesteenweg krijgt op de gelijkvloerse verdieping een laagdrempelige, commerciële invulling. In het achterliggende deel worden klaslokalen omgevormd tot wooneenheden. Het behoud van het bestaand patrimonium is voor het ontwerpteam een evidentie, ingegeven door de historisch belang en de duurzaamheidsgedachte die bepaalt dat het bestaande niet nodeloos vervangen moet worden.

Het Centrum voor Volwassenonderwijs verlaat het historische pand en krijgt een nieuwbouw die beantwoordt aan alle eisen van een schoolomgeving in de 21ste eeuw. Architecturale kwaliteit, duidelijke structuur en aandacht voor duurzaamheid staan voorop.

Langs de verbinding met de Mechelsesteenweg komt naast het nieuwe schoolgebouw ook een woonprogramma met mogelijkheid tot commerciële en tertiaire functies op de gelijkvloerse verdieping, zoals bijvoorbeeld een kinderkribbe, een dokterspraktijk of een ander vrij beroep. De verbinding vanuit de Edegemsestraat bevat eveneens een woonprogramma met aan één zijde sociale woningen an aan de andere zijde een commerciële benedenverdieping en bovenliggend een woonontwikkeling. Centraal aan het plein wordt een nieuwe buurtsupermarkt met een ondergrondse parking gepland. In het gehele gebied is er bovendien aandacht voor collectieve initiatieven en voorzieningen.

Landinzicht en Quadrant ontwerpen een verkeersvrije en vooral groene publieke ruimte die de overgang van park, over de belendende tuinen, naar de Mechelsesteenweg en Edegemsestraat, op een integere en doordachte wijze vormgeeft.

Het publiek domein wordt geprikkeld met een kunstintegratie van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Dirk Braeckman. Hij vertegenwoordigde onder meer België op de Internationale Kunstbiënnale van Venetië in 2017.