Woonontwikkeling Falconrui Antwerpen

Stedelijk ontwikkelingsproject met 9 woningen

Type

Status

Procedure

Opdrachtgever

Data

Samenwerkingen

Werner Mertens
studie stabiliteit

De wedstrijd voor de woonontwikkeling in de Falconrui kadert in het masterplan van Rapp + Rapp. Het is gebaseerd op het idee dat de randen zich naar en op de straat moeten richten, terwijl in het binnengebied de hogere volumes geplaatst worden. De woningen aan de randen moeten een duidelijk individueel karakter krijgen en aansluiten op de bestaande bebouwing.

Het ontwerp houdt rekening met de vraag naar individuele woningen, maar wenst tegelijkertijd toch uitdrukking te geven aan het collectieve karakter. Dus zijn er verschillen in kroonlijsthoogte en raamindelingen, maar is ook eenheid in materialiteit een belangrijke component van het ontwerp. Ook de typologieën zijn gelijkaardig aan de bestaande woningen, echter met dat verschil dat bepaalde woningen langs het binnengebied worden ontsloten. Zo krijgt het binnengebied extra impulsen.

In totaal bestaat het ontwerp uit 9 wooneenheden en een ondergrondse parking voor 14 auto’s en een 20-tal fietsen.